D66: kans op goed ov door Airport

JOURE - D66 van De Fryske Marren wil dat het college de mogelijkheden onderzoekt rond de verbetering van de infrastructuur aangaande de verbouwing van Lelystad Airport. De groei van de luchthaven en de daarbij samenhangende uitbreiding van het spoorwegennetwerk biedt eveneens perspectief voor de Fryske Marren, zo betoogde de partij.

Kansen: mogelijk spoorlijn

Jeannet Speelman-Drees sprak zich in de gemeenteraadsvergadering uit over de mogelijkheden voor DFM. “Lelystad airport biedt ook kansen. De kans voor ons is goed openbaar vervoer richting Lelystad. Er komt mogelijk een spoorlijn richting de Randstad en Groningen,” zo stelde de politica. “Dit spoor komt niet door onze gemeente, maar is wel aangrenzend. Dit betekent dat onze inwoners vanaf bijvoorbeeld Emmeloord en Heerenveen sneller naar Groningen en de Randstad kunnen reizen. Dit is voor werkverkeer en studenten een aantrekkelijk perspectief,” aldus Speelman-Drees. “Vanuit onze gemeente moet er dan nagedacht worden op wat voor manier onze inwoners bij de stations kunnen komen. Het liefst met ov of (elektrische) fiets.” D66 hoopt dat het college van DFM in overleg gaat met omliggende gemeenten. Zo kan een eventuele verbeterde ov-regeling eenvoudiger op elkaar afgestemd worden.

Bovendien is de verbetering van de verbinding tussen Lelystad, Emmeloord en Heerenveen goed voor de demografische ontwikkeling in De Fryske Marren. “Goede infrastructuur is belangrijk voor je vestigingsklimaat, economie en leefbaarheid en kan krimp voorkomen,” onderbouwde Speelman-Drees haar betoog.

In gesprek met NOP

Wethouder Boerland stelt in een reactie bezig te zijn met het initiatief. “Ik weet dat de gedachte langer speelt. Het lijkt ons goed om met de gemeente Noordoostpolder hierover in gesprek te gaan,” aldus de VVD-politicus.