Programmabegroting ‘wassen neus’

JOURE - In de gemeenteraadsvergadering van DFM is met weinig enthousiasme gereageerd op de programmabegroting van 2019. Op 6 november kwam de raad bijeen om te vergaderen over de plannen van volgend jaar. Het betreft echter een beleidsarme begroting, waardoor vele partijen quasi-onverschillig reageerden op het document.

Voornamelijk GroenLinks zette zijn vraagtekens bij de begroting. “Het is een beleidsarme kadernota en dus een beleidsarme begroting. Wat doen we hier als raad nu mee? We weten niet goed wat we hier mee aan moeten en wat voor beeld we daarmee uitstralen,” zo stelde Matthijs Sikkes – van den Berg in de gemeenteraadsvergadering. “Deze begroting is als een wassen neus.’

Kadernota die complete begroting op de kop zet

‘Over twee weken nemen we een kadernota aan die de complete begroting op zijn kop zet.” Sikkes – van den Berg doelde hiermee op het document dat op 21 november gepresenteerd wordt. In deze nota worden de belangrijkste punten voor (financieel) beleid van 2019 uitgewerkt. Hier sloot de ChristenUnie zich bij aan. “Deze begroting is een uitwerking van de beleidsarme-kadernota. Oftewel, een kadernota die beleidsarm is, geeft ook een begroting die beleidsarm is,” aldus Sytze Holtrop. De partij diende wel een verzoek in tijdens de vergadering. “Eind deze maand hebben we kadernota deel 2 op de agenda staan. De ChristenUnie van De Fryske Marren wil het college verzoeken om de raad daarna een update te sturen van de gewijzigde begroting.” Dit verzoek werd door alle partijen breed gesteund.

Wethouder Boerland reageerde eveneens instemmend op het verzoek van de raad. “Het streven van ons allemaal blijft om zo snel mogelijk met helderheid en transparantie te komen,” beargumenteerde de VVD-politicus. “Zodra we iets weten, gaat u dat weten. Dat mag u als een toezegging zien.”