Gezondheidseffectscreening door GGD bij plannen

BALK - De gemeente wil in de toekomst een gezondheidseffectscreening door de GGD laten doen bij plannen voor wonen, scholen en andere milieugevoelige functies. Dit schrijft ze in de omgevingsvisie die mede is opgesteld door bewoners en andere partijen. Wel geeft ze aan dat het een visie is en dat dus nog niet vaststaat of dit plan ook daadwerkelijk doorgaat.

Als dat wel zo is, wordt de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst veel nadrukkelijker betrokken bij de voorbereiding van plannen. Ook bij het op te stellen Omgevingsplan (de vervanger van de gemeentelijke bestemmingsplannen) wil de gemeente een dergelijk onderzoek uitvoeren.