Digitale bereikbaarheid DFM onder de maat

BALK - ‘Er is één vorm van bereikbaarheid waar de bewoners van De Fryske Marren het hartgrondig over eens zijn; de digitale bereikbaarheid is onder de maat. Jong en oud, ondernemend of gepensioneerd, mensen zien de digitale bereikbaarheid als een waarde die sterk verbeterd moet worden. Dit schrijft de gemeente in haar omgevingsvisie.

DFM stelt nu dat ze de ambitie heeft om ieder adres goed digitaal te ontsluiten. Hiervoor zijn gelden gereserveerd. Kabelnoord gaat aan de slag met de gebieden die het slechtst zijn ontsloten (gebieden waar minder dan 30 mbps wordt geleverd). Daarnaast blijft de gemeente helpen bij de ondersteuning van collectieve initiatieven met het oog op de verbetering in de grijze gebieden.