Certificatenactie voor renovatie klooster Hemelum

HEMELUM - Bijna 20 jaar geleden is er in Hemelum een klein Orthodox Klooster gesticht, gewijd aan H. Nicolaas van Myra. Het kloostergebouw wordt permanent bewoond door een Priester-Monnik al dan niet (tijdelijk) bijgestaan door Priesters uit andere Parochies.

Het Kloostergebouw is een voormalig oud protestants kerkje (daterend uit 1889). De oude consistorieruimte is door vrijwilligers omgebouwd tot een verblijf voor de priester-monnik en verder zijn er voor de gasten twee slaapkamers (pelgrimsruimte), een keuken en een badkamer gerealiseerd. Sober maar functioneel. Het Klooster is in de loop der jaren geheel in stijl gebracht. Met orthodoxe diensten (inclusief traditionele koorzang) en pastorale activiteiten voorziet het klooster duidelijk in een groeiende behoefte van niet alleen allochtone bezoekers maar ook autochtone Nederlanders – zelfs van ver buiten de provincie – en toeristen. Ook is het Klooster een gewaardeerd onderdeel van de gemeente Hemelum geworden met regelmatig terugkerende activiteiten. Daarnaast is het betrokken bij de werkzaamheden rond de opgravingen van het oude middeleeuwse Klooster van Hemelum. Het oude gebouw vergt echter veel onderhoud en bij de laatste controle door Stichting Monumentenwacht Fryslân is gebleken dat buitengewoon onderhoud noodzakelijk is. Zo is herstel/ vervanging van een gedeelte van de dakconstructie noodzakelijk, verhelpen van lekkages, herstel beglazing enz. Tijd dus voor een grondige opknapbeurt om zowel de tijdelijke en permanente bewoners als het groeiend aantal bezoekers betere voorzieningen te verstrekken. De totale renovatiekosten worden begroot op € 100.000,00

30.000 euro nodig

Ondanks eigen middelen blijft er nog een financieel gat van € 30.000,00 over waar de stichting van het klooster financiering voor zoekt. De stichting en het klooster ontvangen geen enkele financiele steun en de inkomsten komen hoofdzakelijk vanuit activiteiten door de priester-monnik, rondleidingen, eigen kloosterwinkel en via particuliere giften. Daarom is er nu een certificatenactie gestart om de renovatie mede te kunnen bekostigen. Deze kosten 25 euro per stuk.

De uniek genummerde certificaten kosten € 25,00 per stuk en zijn aan toonder. Een ieder kan één of meerdere certificaten kopen en op deze manier investeren in de renovatie in de vorm van een kleine renteloze lening. Vanaf 2019 wordt ieder jaar 10% van de verkochte certificaten uitgeloot en kunnen de bezitters hiervan de aankoopkosten terug ontvangen. Informatie over uitloting en uitgelote certificaatnummers wordt gepubliceerd op de website van het Klooster en in het parochieblad “Kloosternieuws”. Certificaten zijn hier te vinden.