Weromsjen yn Gaasterlân (396)

Weer een foto van een opgebroken Haskeplein en Dubbelstraat. Deze is gemaakt in 1974. Eind jaren zestig van de 20e eeuw was de sanering van diverse straten in Balk in volle gang.

Niet alleen aan het Westein maar ook in de Dubbelstraat ging een groot deel van de bebouwing plat. Het schoolmeester huis op de hoek van het huidige Haskeplein, de magazijnen van grossier De Vries en van der Wal, later A & O, moesten het veld ruimen. Al was bestemming van het vrijgekomen terrein tijdens de sloop nog niet bekend. De gemeente Gaasterland had toen ook uitbreidingsplannen. Uiteindelijk verhuisde de bank naar een nieuw gebouw aan de overzijde en gingen de ambtenaren naar het voormalige bankgebouw naast de bestaande secretarie. Zie Weromsjen yn Gaasterlân 352. De sanering en nieuwbouw werden in 1974 afgerond. Ook het ommuurde schoolplein verdween. De openbare lagere school werd het onderkomen van jongerencentrum ‘t Haske en later radio Gasterlân. Bij de foto: Een selectie uit een twee pagina’s grote advertentie uit de Balkster Courant van 5 mei 1974 van bedrijven in de Dubbelstraat.

Foto: Balkster Courant, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327