Behoefte aan goedkopere bedrijfsruimte

BALK - Nieuwe bedrijventerreinen zijn mogelijk bij de grotere kernen, stelt de gemeente DFM in haar omgevingsvisie.

Bij kleinere kernen wordt ook bij uitbreiding maatwerk geleverd om bedrijven te houden en te faciliteren. Waar voorheen werd ingezet op revitalisering/opwaardering van bedrijventerreinen, ziet de gemeente nu dat ook aan goedkopere bedrijfsruimte op minder hoogwaardige terreinen behoefte is.

DFM wil deze terreinen dan ook als aanbod behouden.