Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder

BALK - Durk Stoker is de nije kandidaat wethâlder foar de FNP. Die wie op syk nei in nije wethâlderskandidaat omdat in pear wike lyn ien fan ús wethâlders, Johannes van der Pal, oanjûn hat om stopje te wollen.

Durk Stoker is opgroeit op ‘e Jouwer en is in polityk persoan mei in soad ûnderfining. Sa wie der oant de ferkiezings fan novimber 2017 FNP wethâlder yn ús buorgemeente Súdwest-Fryslân. Fierders is Durk Stoker foarsitter fan de landelike party OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie; wêrt’t de FNP ûnderdiel fan útmakket) en is der op it stuit fraksjefoarsitter fan de FNP yn Súdwest-Fryslân.

“Binnen ús party binne we tige bliid mei Durk Stoker, it is de goeie persoan op it goeie momint”, sa’t bestjoersfoarsitter Wouter Wouda dat neamt. Mei Durk Stoker as betûft persoan kin ek it kollege neffens de FNP goed fierder. Sa nimt de FNP ek dizze bestjoersferantwurdelikens wer op har.

Meikoarten sil Durk Stoker as wethâlderskandidaat foarlein wurde oan de gemeenteried, dy’t it lêste wurd hat yn de beneaming.