Gemeente probeert nieuw bestuur ‘t Haske te formeren uit Balkster geledingen

BALK - De gemeente De Fryske Marren gaat eerst in gesprek met mensen om te kijken of ze toch weer een bestuur kan formeren voor ‘t Haske in Balk, zodat in ieder geval jongerenactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Daarvoor worden de Kwartiermakers van de gemeente ingezet en de dorpscoordinatoren. Dit bestuur zal wel uit Balk zelf moeten komen aldus de afdeling voorlichting van de gemeente. De gemeente heeft de mensen benaderd die hebben aangegeven dat ze het jammer vinden dat de activiteiten stoppen. De bal ligt nu bij hen en de rest van Balk, waarbij de gemeente wel wil faciliteren.

Lukt het niet om een doorstart te maken met een nieuw bestuur, dan gaat de gemeente kijken naar de andere plannen die zijn geopperd. Daarbij gaat het dan om de huur of koop van het pand. In dat geval zullen er geen activiteiten meer worden georganiseerd in ‘t Haske, maar zullen bedrijven of instellingen zich in het pand vestigen. ‘Maar daar praten we pas over als is gebleken dat er niet een nieuw bestuur kan worden gevormd,’aldus de afdeling voorlichting.