Gemeenteraad DFM wil opheldering over afscheid wethouder Schouwerwou

JOURE - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 november is Luciënne Boelsma-Hoekstra (46) van het CDA beëdigd als nieuwe wethouder. Zij volgt hiermee collega Janny Schouwerwou op, die recent liet blijken haar taken als wethouder neer te leggen. In de raad heerst echter onduidelijkheid over het afscheid van de politica. In een artikel van de Leeuwarder Courant is te lezen dat Schouwerwou slechts tijdelijk haar positie neerlegt. Dit staat haaks op een statement van het CDA, waarin naar voren komt dat het afscheid definitief is.

Vragen omtrent afscheid

Ondanks de volledige steun van de raad voor Boelsma-Hoekstra, wilde de PvdA graag opheldering over de gang van zaken . “Er circuleert soap-achtig gedrag in de pers. Gezien het krantenartikel van de Leeuwarder Courant ligt het voor de hand om een verklaring af te geven,” stelde Wietze de Haan in de raadsvergadering. “We willen duidelijkheid over de stand van zaken want anders kan iedereen zijn eigen interpretatie geven.”

De Haan doelde hiermee op een artikel van de LC waarin naar voren komt dat Schouwerwou haar taken niet definitief heeft neergelegd. ,,Ik heb me ziek gemeld. Ik ga eerst proberen om mijn lichaam, lijf en hersenen op een lijn te krijgen,” zo stond in de site van de krant. “Ik moet echt de tijd nemen de boel in balans te krijgen. Alle opties staan nog open. Het kan zo zijn dat ik over drie maanden ben hersteld.” Met name de stelling dat ‘alle opties open staan’, leidde tot vragen in de gemeenteraad. De PvdA en NCPN wilden graag opheldering. “De tekst roept toch vragen op,’ stelt Rinze Visser. “In de pers staat aangegeven dat mevrouw Schouwerwou ophoudt als wethouder en dat klinkt definitief.”

Statement CDA is helder

Het CDA antwoordde dat het niet gelukkig is met de wijze van communicatie. “Ten aanzien van het ziek zijn doen wij geen uitspraak. We zijn geen arts,” stelt de partij in de persoon van Jan van Zanden. “De laatste mail van mevrouw Schouwerwou is echter heel helder. Dat is haar tekst en uitleg.” In het statement van het CDA, dat begin oktober naar buiten kwam, is te lezen dat Schouwerwou definitief haar taken neerlegt. “Met pijn in mijn hart stop ik als wethouder. Ik wil mijn werk als wethouder goed en verantwoord kunnen doen,” aldus het verhaal op de website. “Met mijn huidige gezondheid lukt me dat niet.”