Omgevingsvisie is niet definitief: burgers kunnen meedenken over zaken als wonen, werken en recreatie

BALK - In de krant van deze week (en op de site) staan heel veel plannen van de gemeente die in de omgevingsvisie staan. Plannen over het gasloos maken van woningen (wettelijk al verplicht), over het aantrekken van jongeren, over woningen die tijdelijk kunenn worden bewoond, over vergunningen die niet verleend hoeven te worden en nog veel meer andere zaken. Die zaken zijn aangedragen door gemeente, ondernemers en burgers en vormen het startpunt om verder te komen.

Al die punten worden dus niet perse uitgevoerd aldus de gemeente, het is een soort wensenlijstje van allerlei partijen voor de toekomst van de gemeente en haar inwoners. Wat daarvan echt uitgevoerd gaat worden is dus nog de vraag. Mensen kunnen wel Reageren op omgevingsvisie . Via deze link kunt u ook zelf de plannen bekijken die daar in staan, maar dus nog niet definitief zijn.