Rapport sociaal domein is ‘als bos bloemen bij een begrafenis’

JOURE - Vragen en verdeeldheid in de raad. Dat leverde de uitkomst op van het rapport dat de Gemeente De Fryske Marren heeft laten maken. Want in dat rapport werd duidelijk dat drie miljoen euro aan beoogd geld voor het sociale domein besteed is aan andere voorzieningen. Het rapport is opgesteld door onderzoeksinstituut Cebeon naar aanleiding van oplopende tekorten. Welke bezuinigingen er uit deze situatie komen is pas juni 2019 bekend, zo stelde de wethouder. Een aantal partijen wil daar echter eerder uitsluitsel over.

In het onderzoeksrapport komt naar voren dat drie miljoen aan Wmo-geld (Wet maatschappelijke ondersteuning) niet naar deze sector is gegaan, maar naar andere voorzieningen als wegenbouw bij Joure en de activiteiten bij Lemmer (n359 en centrum). ‘De Fryske Marren besteedt in 2017 ruim 3 miljoen euro minder aan het sociaal domein dan zij daarvoor via het gemeentefonds beschikbaar heeft gekregen,’ luidt de eindconclusie van het rapport. ‘Deze middelen worden besteed aan andere taken buiten het sociaal domein.’

Rapport van 35.000 euro

Het 35.000 euro kostende rapport is in opdracht van de gemeente opgesteld. In april van dit jaar werd duidelijk dat de gemeente kampte met een gat van drie miljoen in de begroting op het sociaal domein. Dit was reden om het Cebeon in de zomervakantie onderzoek te laten verrichten naar het kostenplaatje van DFM. ‘In 2017 heeft de gemeente De Fryske Marren via het gemeentefonds een budget van circa 39,7 miljoen euro ontvangen voor de bekostiging van haar taken in het sociaal domein (circa 767 euro per inwoner),’ zo concludeert het Cebeon. Drie miljoen hiervan is dus elders terecht gekomen. Als gevolg van het tekort betekent dat, dat De Fryske Marren de komende jaren zal moeten bezuinigen.

Bezuinigingen niet in het sociaal domein te vinden

D66 bestempelt het rapport zodoende als een ‘bos bloemen bij een begrafenis.’ “Het is en blijft een trieste aangelegenheid dat een dergelijk rapport gemaakt moest worden,” aldus raadslid Annemiek Vonk. De PvdA stelt dat het geld “is besteed aan asfalt in plaats van een traplift.” Eventuele bezuinigingen ter gevolg van dit beleid kunnen niet in het sociaal domein gevonden worden, zo stellen verschillende partijen. FNP vindt dat mensen altijd ‘de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben.’ De partijen Groenlinks, Burgerpartij en NCPN sluiten zich hierbij aan.

Eerder openheid over resultaten en ontwikkelingen

De gemeenteraad van de Fryske Marren wil daarnaast openheid van wethouder Boerland over de resultaten en ontwikkelingen omtrent het beleid en de bezuinigen. “Het college komt met de planning om in juni 2019 de resultaten aan de raad voor te leggen,” aldus Roelevink van het CDA. “Dit willen wij graag eerder. Bijvoorbeeld in maart. Daarnaast willen wij duidelijkheid over de betrokkenheid van de raad.”

In een reactie kan wethouder Boerland echter geen concrete informatie en data geven. “Zodra er stappen worden genomen, zullen we u informeren. Ik kan niet een concreet plan geven. U krijgt zo snel wij iets weten van ons uitleg.” De wethouder prefereert kwalitatieve informatie. “Snel iets opstellen heeft niemand iets aan.”

Ondanks de zorgen aangaande de besteding van het geld voor het sociale domein, is de raad van DFM ook positief gestemd over het rapport. “We kunnen niet vinden dat het beleid omtrent de WMO ter discussie staat,” aldus de FNP. “Sterker nog, het Cebeon vindt het beleid van de Fryske Marren goed.” Het CDA sluit zich bij deze bewoording aan. Roel Roelevink: “Gemeentes zijn vrij in het besteden van de integratie-uitkering. Er is door de gemeente naar eer en geweten beleid opgesteld.”

Zoektocht

De VVD vindt dat de gemeente, ondanks enkele onduidelijkheden, trots kan zijn op het rapport. “Sinds 2015 hebben gemeentes verantwoordelijk gekregen voor het sociaal domein. Het was een hele zoektocht voor iedere gemeente en deze gemeente was ook nog een fusiegemeente,” aldus Olaf Storms. “Dat maakt het complex en als je terugkijkt op een periode weet je het altijd beter.” De VVD ziet zodoende genoeg aanknopingspunten: “Het rapport geeft inzicht in besluiten en geldstromen. Het geeft tips hoe we verder kunnen.”

De verdere gang van zaken wordt strak in de gaten gehouden door de raad. Wethouder Boerland gaat zich voorlopig buigen over de resultaten van het rapport. De vraag hoe de gemeente moet gaan inspelen op de tekorten zal hierbij ongetwijfeld als leidraad dienen. “Zodra wij iets weten dat zinvol is om met elkaar te delen, doen we dat. Die toezegging krijgt u van mij.”