Meerdere partijen willen ‘t Haske kopen, huren of beheren

BALK - Meerdere partijen willen ‘t Haske kopen, huren of beheren sinds op 26 september duidelijk werd dat het enig overgebleven bestuurslid aan heeft gegeven de stichting te beëindigen per 1 oktober 2018. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders. Zij willen onderzoeken of die plannen ook daadwerkelijk kunnen leiden tot voortzettingg van de activiteiten. Als daar aanleiding voor is organiseert en faciliteert de gemeente een gesprek met inwoners in oktober/november. Met name de inwoners die zich al gemeld hebben met ideeën, worden dan uitgenodigd.

Geen geld meer

’t Haske is een monumentaal schoolgebouw dat beheerd werd door vrijwilligers van stichting ’t Haske. Er vonden onder andere jongerenactiviteiten plaats, Repaircafés, activiteiten van Miks welzijn en taalles voor statushouders. Lokale radiozender Spannenburg is gehuisvest op de zolder van het gebouw. Op 4 september heeft het enig overgebleven bestuurslid van stichting ’t Haske aangegeven dat hij heeft besloten de stichting te beëindigen per 1 oktober 2018. Dit omdat de rekeningen opliepen en niet betaald konden worden en er gebrek was aan vrijwilligers.

Meerdere gegadigden

Er hebben zich sinds 26 september meerdere inwoners gemeld bij de gemeente die het pand willen kopen, huren of beheren. Volgens het bestemmingsplan Balk Zuid heeft het pand een maatschappelijke bestemming. Het college van burgemeester en wethouders wil nu een soepele afwikkeling van de beëindiging van de stichting en samen met inwoners vaststellen of en zo ja op welke wijze activiteiten eventueel voortgezet kunnen worden. Daarbij geeft ze wel aan dat de problemen de stichting niet aan te rekenen zijn. Die verkeert de laatste jaren in geldnood. ’t Haske ontving voor dit jaar een (maximale) subsidie van € 10.000 uit de subsidieregeling Meidwaan yn De Fryske Marren. Dat is minder dan voorgaande jaren door bezuinigingen en aanpassing van de subsidieregeling. Op 18 september vond een gesprek plaats met het bestuurslid van de stichting. Het gesprek vond plaats op zijn initiatief. Uit het gesprek bleek dat hij zich zeer ingespannen heeft voor de stichting de afgelopen jaren. Het feit dat er te weinig geld en te weinig vrijwilligers zijn kan de stichting niet worden aangerekend.

Schuld

De stichting heeft in ieder geval zes maanden huurachterstand (in totaal € 3.403) en moet € 2.500 van de verstrekte subsidie terugbetalen. Verder zijn er nog rekeningen te verwachten voor onder andere energie en internet. Daartegenover staan inkomsten in de overgangsperiode tot en met 31 december die daar vanaf getrokken kunnen worden en de inventaris die wellicht verkocht kan worden. Per saldo verwacht het bestuurslid een negatief eindresultaat van € 6.718,--.

Beheer en geplande activiteiten

Er zijn al veel eerder afspraken gemaakt voor activiteiten, waar mensen op rekenen. B&W zoekt samen met het bestuurslid naar praktische oplossingen om geplande activiteiten door te laten gaan. Met de stichting valt ook het beheer van het gebouw weg na 1 oktober. Daarom wordt gezocht naar een praktische oplossing voor de maanden oktober tot december. Radio Spannenburg is ook gehuisvest in het gebouw op de zolder en heeft een eigen opgang en sleutel. Wat daar mee gebeurt, is nog onduidelijk.