Inloopbijeenkomst over natuurinrichting It Sân

KOUDUM - Op woensdag 31 oktober vindt er een inloopbijeenkomst plaats over de natuurinrichting bij It Sân, de Morra en aan de zuidoostkant van de Galamadammen. Voor deze gebieden ligt nu een plan klaar om de natuur te behouden en waar mogelijk te versterken. De uitvoering van de maatregelen start deze winter.

Op woensdag woensdag 31 oktober is er inloop tussen 16.00 en 20.00 uur in Hotel Galamadammen (Galamadammen 1, 8723 CE in Koudum).

Waar gaat het om?

De natuurinrichting bij It Sân, de Morra en de Galamadammen is onderdeel van het Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied. Natura 2000 is een netwerk van Europese topnatuur. De provincie Fryslân werkt samen met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en Coöperatieve Vereniging Súdwestkust U.A. aan natuurverbetering in deze omgeving. De te nemen maatregelen bestaan onder andere uit het stimuleren van de ontwikkeling van waterriet, het verbeteren van waterkwaliteit voor waterplanten en het tegengaan van verdroging en verruiging. Meer informatie is te vinden in het Beheerplan.