Dammers Nijemirdum winnen royaal

Nijemirdum - Damclub Nijemirdum speelde maandag de eerste wedstrijd voor de bondscompetitie tegen Tersoal en won royaal met 13 tegen 5.

De persoonlijke resultaten waren als volgt: 1 J.v.d. Goot - Jac. Buma 1-1, 2 G. Baukema - A. Hoekstra 1-1, 3 P. Akkerman - Joh. Buma 0-2, 4 I.v.d.Veer - W. Wouda 2-0, 5 A. Batteram - C. van Bavel 2-0, 6 E. Reinsma - B. Boterhoek 2-0, 7 S. Boersma - T.v.d.Vliet 2-0, 8 A. Hartstra - B. Zuurik 1-1, 9 U. Groen - M. Osinga 2-0.

In de tweede klas een remisepartij tussen Andries Roskam en Lucas Hoogkamp. Ook Piet van der Wal en Heart de Vries deelden de punten evenals Gelf Otter en Henk Bokma. Winst was er voor Leffert Walinga tegen Meine Pietersma en ook Boake Pietersma won ten koste van Gosse van der Veen