Tûk Wenjen uitgebreid

BALK - De gemeente DFM wil het project Tûk Wenjen uitbreiden naar scholen, dorpshuizen en bedrijfsgebouwen om zo de duurzaamheid meer op de kaart te zetten. Tûk Wenjen was eerst alleen bedoeld voor woningen. Dit staat in de omgevingsvisie van de gemeente.

Daarnaast wil de gemeente hulp bieden bij plannen vanuit de samenleving/ondernemers/kernen. DFM start een project op waarbij kernen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om energieneutraal te worden. Om particulieren verder te helpen met duurzaamheidsmaatregelen wil ze vergunningen daarvoor vrij maken. Tot slot zal de gemeente in geval van nieuwbouw eisen dat gasloos en energieneutraal wordt gebouwd zodra dat wettelijk gezien mogelijk is. DFM wil verder geen aardgas of schaliegaswinning op haar grondgebied.