Trekschuiten, beurtschepen en binnenvaart

Hindeloopen - Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, heeft zich verdiept in de geschiedenis van het binnenlandse personen- en goederenverkeer over water. De trekschuit speelde hierin een grote rol.

Het was een uniek vervoermiddel en de steden hadden er veel geld voor over om een trekschuit te laten varen. De schuit groeide in de 17e eeuw uit tot een uiterst efficiënte en betrouwbare vorm van openbaar vervoer. Er werden trekvaarten gegraven tussen de Hollandse steden, waardoor in betrekkelijk korte tijd een uitgebreid net van trekschuitverbindingen tot stand kwam. De eerste trekschuit in Friesland werd in 1646 geïntroduceerd en voer tussen Harlingen en Leeuwarden.

Beurtschepen

Beurtschepen waren vergelijkbaar met trekschuiten. Ook zij vervoerden passagiers volgens een dienstregeling en langs een vast traject. Daarnaast namen ze eveneens vracht, post en vee mee. Samen vormden ze de infrastructuur, die groei en welvaart mogelijk maakten in de waterrijke gewesten Holland en Friesland in de 17e en 18e eeuw. Bij de beurtvaart zal Seffinga ook aandacht besteden aan de beurtdiensten vanuit Hindeloopen. De lezing is een herhaling van 21 januari jl.

De zeilende binnenvaart speelde daarnaast eeuwenlang een belangrijke rol in het vervoer van vracht. Bijna elk dorp in Friesland was in de 19e en het begin van de 20e eeuw via het wijdvertakte vaarwegennet per schip bereikbaar. Maar waren de Friese binnenschippers ook beurtvaarders? En hoe leefden en werkten ze aan boord van hun schip?

Op al deze vragen zal Meindert Seffinga ingaan tijdens zijn lezing op zondag 4 november om 15.00 uur in Museum Hindeloopen.

Aanmelden gewenst: tot en met 3 november via tel. 0514 521420 of info@museumhindeloopen.nl.