88 procent bezwaren ganzengebieden afgewezen

BALK - Van de 132 bezwaren die grondgebruikers indienden tegen het aangepaste oppervlak ganzenfoerageergebied zijn er 116 afgewezen en 16 toegekend. De provincie Fryslân scherpte vorig jaar de ganzenaanpak aan. Dit gebeurde nadat bleek dat het doel van

5-10% minder vraatschade aan gras niet werd gehaald. De percelen van de bezwaarmakers waarvan het bezwaar is toegekend, zijn toegevoegd aan de opvanggebieden.

De Commissie voor bezwaar en beroep behandelde de klachten in twee hoorzittingen. De percelen die de provincie toevoegt aan de opvanggebieden liggen met name in het gebied Rûnom de Deelen en bij de Alde Feanen. Het gaat om een totaaloppervlak van circa 200 hectare.

Aangescherpte aanpak

De Fryske Guozzeoanpak loopt van 2014-2020. Uit een tussenevaluatie in 2017 bleek dat het doel van minder schade aan de landerijen niet werd gehaald. Provinciale Staten stelden toen een aangescherpte Guozzeoanpak vast. Onderdeel van deze aangescherpte aanpak was dat de foerageergebieden, ook wel opvanggebieden genoemd waar boeren een vergoeding voor krijgen, kleiner in omvang werden. Dit ging naar 20.700 hectare, tien procent minder dan voorheen. Minder opvanggebieden betekent meer gebieden waar jagers de ganzen mogen verjagen.