Gemeente De Fryske Marren blijft zich inzetten tegen gaswinning

BANTEGA - De NCPN ter ore gekomen dat energiebedrijf Vermiljon in Bantega probeert op landerijen proefboringen naar aardgas te houden.

Burgemeester en Wethouders bleken van de pogingen van Vermiljon niet op de hoogte te zijn en zij zijn, in het geval dat, alle hun ten dienste staande wettelijke middelen zullen gebruiken dit tegen te houden.

Gemeente De Fryske Marren benadrukt dat er geen vergunningen zijn afgegeven aan Vermillion voor het doen van seismisch onderzoek of proefboringen waar dan ook in de gemeente. ‘Wij horen ook signalen dat Vermilion langs deuren gaat hier en daar om hierover met mensen te spreken. Dat kunnen ze ook zonder vergunning, maar Vermilion doet dat dan terwijl ze weten dat er van uitvoering van seismisch onderzoek en proefboringen nog geen sprake kan zijn omdat zij daar geen vergunning voor hebben. Het college blijft zich inzetten tegen gaswinning.’