Vader Arie Boomsma preekt in Koudum over naastenliefde

KOUDUM - De wereld doet een beroep op ons. Vluchtelingen kloppen aan. Van mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds meer verwacht. Mensen voelen zich steeds zwaarder belast en raken burn-out.

De toenemende individualisering leidt tot een houding van ‘niet mijn pakkie-an’. Maar Jezus roept ons op: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ Wat moeten wij hiermee? Pieter Boomsma (vader van Arie) neemt ons mee in dit thema. Het wordt een interactieve avond met volop ruimte voor vragen.

Boomsma is predikant, was onder meer voorzitter van de synode, directeur van Youth for Christ en schrijft columns. Boomsma is op donderdag 8 november in Op’e Hichte, Jacobs Benckesplein 1 te Koudum om 19:45 uur. De toegang is vrij (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

Over de vader van Pieter Boomsma uit Sondel schreef een collega van de Leeuwarder Courant overigens een heel mooi artikel.