Pier gaat er met de volle dambuit vandoor

Nijemirdum - Pier Akkerman van damclub Nijemirdum was de enige die er met de volle buit vandoor ging na een zwaar bevochten zege op Ultsje Groen die zich met een schijf minder taai verdedigde.

Stoffel Boersma mocht de handen dichtknijpen dat hij met een schijf minder nog een punt haalde tegen Auke Hartstra. Igge van der Veer en Gert Baukema hielden elkaar de hele partij in evenwicht en ook Egge reinsma en Johannes van der Goot deelden de punten. In de tweede klas speelden Boake Pietersma en Piet van der Wal een mooie partij met wisselende kansen waarbij Piet uiteindelijk aan het langste eind trok.

De partij tussen Meine Pietersma en Lucas Hoogkamp werd gewonnen door Lucas. Gosse van der Veen en Gelf Otter bestreden elkaar op het scherpst van de snede. Ze braken beide door naar dam met remise als gevolg. En ook Leffert Walinga en Henk Bokma deelden de punten na een spannende partij.