Scharsterrijnbrug (A6) tijdelijk 2 maal daags open voor scheepvaart

SCHARSTERRIJN - De Scharsterrijnbrug (A6) zal vanaf vrijdag 19 tot en met woensdag 31 oktober eenmaal in de ochtend en eenmaal in de middag opengaan om scheepvaart te laten passeren.

Er is twee weken geleden een storing opgetreden in de sensoren van de Scharsterrijnbrug. De sensoren geven het signaal door of de brug na bediening goed gesloten is. Het verhelpen van de storing kost enige tijd, omdat alle veiligheidsaspecten getoetst en getest moeten worden.

Aangepaste procedure

Tijdens de komende herfstvakantie zal er, ook vanwege het mooie weer, mogelijk meer recreatievaart zijn. Om deze boten toch te laten passeren wordt de brug 2 maal op een dag bediend. De doorvaarhoogte van de gesloten brug is 3.40 meter.

De brug wordt bediend volgens de normale procedure met slagbomen en verkeersseinen. Als extra veiligheidswaarborg controleren de aanwezige storingsmonteur en de aanwezige weginspecteurs of de brug na bediening goed dicht is. Daarna kan het wegverkeer verder rijden. Om het wegverkeer extra te attenderen op de bediening zullen bij Sneek, Lemmer en Heerenveen tekstkarren langs de weg geplaatst worden.

Tijden van bediening

Dagelijks tot 1 november zal de brug in de ochtend opengaan om 10.40 uur en in de middag om 14.10 uur. Langs de vaarweg worden borden geplaatst met de tijden van bediening. Een opening van de brug kan vervallen wanneer onze weginspecteurs elders in het Noorden ingezet moeten worden bij een calamiteit of wanneer er geen boten zijn om te passeren.

Na 31 oktober is het einde van het officiële vaarseizoen en daarna wordt de brug niet meer bediend voor scheepvaart tot 1 april.

Hinder wegverkeer

De komende periode wordt de brug 2 maal daags bediend. Hoe lang de brug open is, hangt af van het aanbod van scheepvaart. Wanneer er veel boten willen passeren, moet het wegverkeer wat langer wachten. De bediening van de brug valt buiten de spits.