Blazer tx 33 vaart al 100 jaar op de Zuiderzee

WORKUM - Zondag 21 oktober 2018 is het 100 jaar geleden dat op de scheepswerf de Hoop in Workum een groot zeilend visserschip werd gebouwd. Een vissersschip dat moest voldoen aan de nieuwste eisen en dat naast betrouwbare zeilen ook met een motor moest worden uitgerust om de vangst goed te kunnen verkopen.

Dat is de Poolster geworden. Een blazer van eikenhout dat onder het nummer TX 33 de Waddenzee en Noordzee bevoer en veel vis aan land heeft gebracht. De familie Drijver uit (Oudeschild) Texel was eigenaar en kon met de oude Kromhout motor de vis zelf naar Amsterdam varen om een hogere opbrengst te krijgen. Nu na een grote restauratie 10-15 jaar geleden, vaart de Poolster vanuit de sluis in Makkum met gasten naar de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat gebeurt geheel zonder winstoogmerk door een stichting met vrijwilligers uit de regio.

Dat dit schip al 100 jaar nu als roerend monument, de geschiedenis van visserij en varend erfgoed levend houdt is voor de organisatie reden om dit te vieren. Daarom ligt de TX 33 tijdens de Visserijdagen samen met de TX 11, de andere blazer, op de scheepswerf de Hoop om te bezichtigen van vrijdag tot maandag. Op maandag vaart hij terug naar Makkum en neemt dan bezoekers mee.

Voor meer informatie: www.TX33.nl