Grasmatten op begraafplaatsen worden hersteld

HARICH - Door de aanhoudende hitte en droogte afgelopen zomer hebben veel grasmatten / grasstroken op de begraafplaatsen binnen de gemeente droogteschade opgelopen. De gemeente wil daar iets aan doen door deze grasmatten weer te herstellen. Het is de bedoeling dat de aangetaste plekken worden aangepakt en deze opnieuw ingezaaid worden met snelgroeiende grassoorten. Nog deze maand wordt daarmee gestart, zodat de grasmatten op de begraafplaatsen weer mooi groen zijn voor de winter intreedt.

Uitvoer werkzaamheden begraafplaatsen

De firma Vertisol voert de werkzaamheden uit onder regie van de begraafplaatsmedewerkers. De werkzaamheden zullen onder andere worden uitgevoerd op de begraafplaatsen in Harich, Mirns, Lemmer (nieuw), Westermeer, Scharsterbrug, Langweer, Snikzwaag en Sloten.

Tijdens de werkzaamheden zijn de graven altijd bereikbaar. Het kan helaas eens voorkomen dat de graven iets moeilijker toegankelijk zijn, doordat de grasmaten opnieuw zijn ingezaaid.

Aanpak herstelwerkzaamheden

Het dode gras en mos worden verwijderd door dit te verticuteren met een verticuteermachine. Verticuteren is nodig om het gras gezond te houden. Met deze behandeling worden de wortels en het mos en onkruid doorgesneden zodat het niet snel kan terugroeien. Daarnaast wordt de ongezonde grasmat opengewerkt zodat voedingsstoffen, zuurstof en water de wortels van het gezonde gras weer kunnen bereiken. Dit stimuleert namelijk de groei van de graswortel.

Omdat de gemeente niet wil dat er trekkers met verticuteermachines over de graven rijden, gaan ze het verticuteren waar nodig met handbediende machines uitvoeren. Ook voorkomen ze daarmee onnodige verzakkingen. Tot slot zullen de vrijkomende zwarte losse grondlaag, die zichtbaar wordt na het verticuteren, ingezaaid worden met snelgroeiende grassoorten. Daarvoor wordt Engels raaigras (dichte zoden-vormend) gebruikt.

Vragen?

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Piet Visser, coördinator diensten, via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.