Weromsjen yn Gaasterlân (393)

Een winters tafereel uit de jaren vijftig van de 20e eeuw. De fotograaf staat op de plek van de huidige huisartsenpraktijk aan de Herman Gorterstraat in Balk. De woning met schuur en varkensstal was van veehouder Jakob Bremer (1870-1954). Verscholen achter de Rooms Katholieke kerk en lagere school aan de Raadhuisstraat. Gebouwd als “dubbele werkmanswoning” in 1907 door timmerman Lucas Bouwman & Co uit Balk voor een bedrag van f 1375,- in opdracht van toen nog stuurman van beroep Jakob Bremer. Het gezin Bremer had 8 kinderen. Hiltje Tuinier, de weduwe van Jakob, overleed in 1963. Bouwbedrijf Boersma kocht de woning en de schuren en gebruikte het als opslag voor bouwmaterialen. Van de gebouwen is niets meer over.

foto: Nel K.; tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327