Robotkat die echt miauwt maakt indruk op internationale dag voor ouderen

DFM - Op 2 oktober organiseerde ‘Fryske Marren Vitaal’, vereniging van ouderen, voor ouderen, door ouderen, de vijfde internationale dag voor alle ouderen uit de gemeente De Fryske Marren. De dag werd gehouden in zalencentrum St. Nyk. Op het programma stond een mix van informatie en ontspanning, opgeluisterd met koffie/hapje/drankje en info-stands. Ontmoeting stond hoog in het vaandel.

Na de welkomstkoffie of -thee kon dagvoorzitter Koos de Jong om 13.30 uur zo’n 130 belangstellenden verwelkomen, gaf een overzicht van het middagprogramma en vermeldde dat de middag mogelijk gemaakt was door sponsoring van onze gemeente, de Rabobank en P.W. Janssen’s Friesche Stichting.

Daarna voerden de bestuursleden Douwe Zwaga en Jan de Vries een korte act op rondom de leeftijdsopbouw van de aanwezigen. De oudste deelnemer bleek 96 jaar. Douwe vertelde ook dat de dag in 1990 door de VN is ingesteld als dank voor alle inspanningen bij de wederopbouw na WO2. Ook ontstaan en doelstelling van koepelorganisatie Fryske Marren Vitaal kwam ter sprake.

Technische hulpmiddelen

Vervolgens was het woord aan Herman Kuipers van zorginstelling Patyna, afd. Human Technology. Hij gaf een overzicht van allerlei technische hulpmogelijkheden voor mensen met een zorgbehoefte, zoals diverse alarmeringssystemen, geheugensteuntjes voor medicijngebruik, een robotrollator, een slimme lepel voor mensen met Parkinson, poetshulp voor tandzorg, enz. enz. Veel indruk maakte de robotkat, die echte kattengeluiden maakt, geaaid kan worden en zo eenzaamheid kan bestrijden. In de informatiebrief zal Fryske marren Vitaal verder ingaan op dit onderwerp.

Voor de pauze traden daarna De Fryslân Sjongers op, zangers al enigszins op leeftijd, maar met een grote hobby: zingen. Ze zongen Nederlandse, Duitse en Friese liedjes uit de oude doos, zoals ‘De klok van Arnemuiden’, ‘Aan het strand stil en verlaten’ en natuurlijk ‘Simmermoarn’. In de pauze kon men in de bijzaal diverse modellen scootmobielen uitproberen, maar even bijkletsen kon ook.

Na de pauze vertelde bestuurslid Frits Pasveer kort iets over eenzaamheid bij ouderen. Het steeds groter wordende aantal 75-plussers, steeds meer zelfstandig thuis wonend, zal actief moeten blijven zoeken naar sociale verbondenheid om niet te verpieteren achter de geraniums. De Fryslân Sjongers begonnen daarna aan hun tweede act met o.a. nummers als ‘Schneewalzer’, ‘Alderjoun’ en het oude maar niet zo bekende bruiloftsnummer ‘Het straatje’. Vervolgens was er nog een buffet, waarbij mensen elkaar konden ontmoeten.