AZC Balk gesloten

BALK - Onlangs is aan de Wikelerdijk een monument onthuld ter herinnering aan azc Balk. Met deze onthulling, door locatiemanager Gerrit de Lang en wethouder Jos Boerland, werd afscheid genomen van het asielzoekerscentrum, dat inmiddels gesloten is.

Zo’n 45 mensen, met name inwoners van Balk die ook als vrijwilliger in het azc hadden gewerkt, vertegenwoordigers van de diverse organisaties met wie het COA op en rond de locatie samenwerkte en enkele medewerkers van het azc waren daarbij.

Het monument, dat bedoeld is als leuke herinnering, en als dank voor de inzet en bereidwilligheid van de inwoners van Balk, bestaat uit zwerfkeien. Zij zijn bij de bouw van het azc in 2016 naar boven gekomen.

Iets achterlaten

Gerrit de Lang: “Als dank willen wij graag iets achterlaten. Een herinnering aan alle inzet, aan de goede samenwerking en vooral ook aan alle mooie momenten tussen de bewoners van het azc en de inwoners van het dorp.

Zoals je een steen in de rivier verlegt en daarmee de stroom voor altijd verandert, zo heeft de komst van het azc in Balk ook veel veranderd. Er zijn vriendschappen ontstaan, er is meer begrip ontstaan. En vele meningen over asielzoekers zijn ten positieve bijgesteld. Zoals deze zwerfkeien over de wereld hebben gezworven, zo ook zwerven er mensen over onze aardbol. Enkelen hebben hun bestemming in Balk gevonden, anderen zullen zich ergens anders vestigen.”

Op het monument is een gedicht van Peter Bouwknegt geplaatst, dat hij geschreven heeft voor het Slaapfestival. Dit was één van de initiatieven om het dorp en de inwoners dichter bij elkaar te brengen. Het gedicht kon je, liggend op een hemelbed lezen, op het plexiglas aan de bovenkant van dit bed. De afdeling Huisvesting van het COA zal er in samenwerking met diverse ondernemers voor zorgen dat het azc ontmanteld wordt.