Bestaande activiteiten ‘t Haske gaan door

BALK - De activiteiten die al in de agenda van ‘t Haske in Balk stonden gaan door tot vermoedelijk eind december. Pascal de Groot, het enige bestuurslid wilde eigenlijk de deur per direct op slot doen, maar met de gemeente is nu afgesproken dat het gebouw toch nog even openblijft. De Groot is het enige bestuurslid, de rekeningen stapelen zich op terwijl er geen subsidie meer is volgend jaar en niemand heeft zich gemeld om zitting te nemen in het bestuur. ‘Iedereen vindt het jammer dat ‘t Haske gaat sluiten, maar niemand heeft zich gemeld om mee te gaan helpen.’ Wat er verder met het gebouw gaat gebeuren, is nu aan de gemeenteraad. ‘De kosten van 1600/1700 euro per maand kan de stichting in ieder geval niet meer betalen.’