Plan Poiesz veranderd

BALK - Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Poiesz supermarkt ligt opnieuw ter inzage en is gewijzigd vastgesteld. De bouwhoogte is in het nieuwe plan voor vrijwel het gehele bestemmingsvlak 5,5 meter. Slechts een klein deel (de entreepartij) krijgt in verband met de architectuur een hoogte van 8 meter. Het plan ligt van 5 oktober tot 15 november ter inzage.

Verder was het plan om de huidige bebouwing volledig af te breken en in te richten als parkeerterrein. Op een deel van de grond waar nu de supermarkt staat is in de nieuwe situatie echter ook weer een deel van de supermarkt geprojecteerd. Dit is aangepast.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken zijn in te zien in de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88) of via www.defryskemarren.nl. Tegen de plannen kan tijdens deze periode ook beroep worden aangetekend bij de Raad van State.