Wie krijgt er in 2019 subsidie en hoeveel?

BALK - De gemeente de Fryske Marren heeft in de begroting voor 2019 een aantal subsidies toegekend aan diverse instelling. Stichting Bibliotheken Mar en Fean krijgt het meeste, een bedrag van € 915.216 euro. Stichting Kunstzinnige Vorming It Toanhûs staaat voor € 560.871 in de boeken en Stichting Erfgoed, Landschap en Natuur in oprichting (samenwerkingsvorm stichting Museum Joure en stichting Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland (Mar en Klif)) krijgen € 302.574 euro.

Voor Stichting Museum Stedhûs Sleat wordt € 34.009 uitgetrokken. Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea krijgt € 6.123, Stichting Afûk € 1.727, Stichting Bibliotheekservice Fryslân - platfoarm Lêsbefoardering Frysk (it Tomke projekt) € 2.500. Voor Stichting Zwem- en Recreatiebad De Stiennen Flier ligt bijna een half miljoen op de plank, namelijk € 491.680. VVV Waterland van Friesland in oprichting (samenwerkingsvorm VVV De Friese Meren-Gaasterland, Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland en VVV Zuidwest Friesland) krijgt het substantiele bedrag van € 227.866. De Stichting IJswegencentrale Sloten tenslotte krijgt € 500 net als de Stichting IJswegencentrale Gaasterland en de Stichting IJswegencentrale Skarsterlân.