Himmelum sjongt

HEMELUM - Zondag 7 oktober om 19.30 is er een zangdienst in de Nicolaaskerk in Hemelum.

Medewerking zal worden verleend door Mannengroep Manna uit Drachten en omgeving. De groep wordt begeleid door Anton van der Meulen, die ook het orgel zal bespelen. Meditatie wordt verzorgd door Pastor R. Pasterkamp. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie of thee. Meezingen mag.