Scholingen en bijeenkomsten voor sportverenigingen

KOUDUM De Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân organiseren regelmatig scholingen en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van sportverenigingen. Dit najaar staan weer een paar interessante scholingen op het programma.

Opleiding tot Vertrouwens Contact Persoon – 31 oktober & 7 november

In de sport hebben we helaas te maken met ongewenst gedrag. Tijdens de opleiding tot VCP-er wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van ongewenst gedrag en op welke wijze iemand daarbij hulp kan krijgen. Wat doet de VCP wel en wat niet.

NIEUW subsidiekans: bouw en onderhoud sportaccommodaties – 29 oktober of 19 november

In samenwerking met Caraad Belastingadviseurs is er op twee momenten een voorlichtingsavond waarin de nieuwe subsidieregeling wordt uitgelegd. Per 1 januari kunnen sportverenigingen gebruik maken van de subsidie. Kortweg komt het er op neer dat er onder voorwaarden subsidie kan worden verleend voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en voor de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast kan een aanvullende subsidie worden verleend voor uitgaven met betrekking tot energiebesparing en toegankelijkheid. Voor 2019 is hiervoor 87 miljoen beschikbaar.

Bestuurlijk vernieuwen – 5 november

Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk jij als bestuurder!

Meer informatie en aanmelden

De scholingen zijn voor sportverenigingen uit Súdwest-Fryslân gratis. Kijk op sport.sudwestfryslan.nl voor meer informatie en de aanmeldmogelijkheden.