Gemeente leent voor 69,4 miljoen

BALK - De leningenportefeuille van De Fryske Marren bestaat per 1 januari 2018 uit 15 leningen, samen goed voor een bedrag van 69,4 miljoen. Alle leningen zijn aangetrokken met een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd en alleen in euro’s.

Eind 2022 zullen van deze leningen nog 14 over zijn voor een totaalbedrag van € 54,7 miljoen. In 2019 vervalt een geldlening van € 9.000.000. B&W verwacht dat ze daar een nieuwe voor moet afsluiten. Het totaal van de aflossingen 2019 in De Fryske Marren wordt op basis van de huidige langlopende geldleningen geraamd op € 10,2 miljoen.