Stoffel Boersma heeft kop niet bij dammen

Nijemirdum - In de eerste klas van damclub Nijemirudm mocht Siep Altena blij zijn met een punt tegen Ultsje Groen die met een dam op het bord zijn tegenstander liet ontsnappen.

Gert Baukema kwam door een foutje een schijf achter, maar de overgebleven slechte stand was de hoofdoorzaak van zijn nederlaag tegen Johannes van der Goot. Igge van der Veer won zeer snel van Stoffel Boersma, die zoals hij zelf aangaf, de kop er niet bij had. Pier Akkerman won een schijf en later de partij tegen Auke Hartstra. Arjen Batteram en Egge Reinsma hielden elkaar in evenwicht en deelden de punten.

Een wel heel lange partij met heel veel zetten met remise als gevolg voor Henk Bokma en Boake Pietersma. Ook Lucas Hoogkamp en Gelf Otter speelden in een spannende open strijd remise. Heart de Vries kon drie punten aan zijn totaal toevoegen ten koste van Meine Pietersma