Nieuwe boeien voor vogelrustgebieden

BALK - De watergebieden waar vogels kunnen rusten zijn dit jaar duidelijker aangegeven dan voorgaande jaren. Er zijn meer boeien die de vogelrustgebieden markeren. Ze zijn bovendien voorzien van nieuwe stickers. Het vogelrustseizoen is 1 oktober ingegaan. Beroepsvaarders en watersporters wordt gevraagd de gebieden niet in te varen tot één april.

De rustgebieden liggen vooral in het Friese Merengebied en de Alde Feanen. Hier leven bijzondere vogels, zoals de wintertaling, de slobeend en het nonnetje. Ze eten en rusten hier om reserves op te bouwen voor hun lange vlucht naar het verre zomerse zuiden. Het is belangrijk dat ze niet onnodig opvliegen, dat gaat ten koste van de energiereserves.

Een bootje op enkele honderden meters afstand kan een groep vogels al doen laten opvliegen. Dat geldt niet alleen voor motorbootjes, maar ook voor kano’s, sloepen, zeilbootjes en zelfs voor natuurminnende wandelaars op de kant.

Meer informatie, onderzoeksresultaten en de exacte locatie van de vogelrustgebieden zijn te vinden op www.fryslan.frl/vogelrustgebied.