Wetterskip Fryslân gaat exoot te lijf in Gaasterland

BALK/HARICH - Wetterskip Fryslân is vorige week in Balk en Harich de waterplant watercrassula te lijf gegaan Dit is een exoot die sloten helemaal kan overwoekeren.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Daarom is het belangrijk de plant snel te bestrijden. In verschillende sloten ten westen van Balk en het Star Numanbosk ten zuiden van Harich is de woekerende waterplant watercrassula aangetroffen. In opdracht van Wetterskip Fryslân bestrijdt het exotenbestrijdingsbedrijf Weed Free Service Nederland uit Kollum de plant. Dat gebeurde met de heetwatertechniek. Nabij het natuurgebied is de sloot eerst leeg gepompt. Het water kwam in een grote container. Voor het de Luts in stroomt, houdt een speciale zeef het plantmateriaal tegen. Zo wordt verdere besmetting voorkomen.

Toekomst

Het bestrijden van exoten lukt niet in één keer. Hier zijn vaak meerdere bestrijdingsrondes voor nodig. Dit zal ook hier het geval zijn. Volgend voorjaar en zomer zullen de behandelingen herhaald worden. Watercrassula hoort eigenlijk niet in Nederland thuis, maar is ingevoerd als aquarium en vijverplant. De plant vermeerdert zich razendsnel en vormt dichte ‘tapijten’ in het water. Sloten kunnen zelfs volledig worden overwoekerd, waardoor andere planten en dieren worden verdrongen. Ook voor de waterhuishouding heeft watercrassula nare gevolgen. Watercrassula is niet de enige exotische plantensoort die zich in Fryslân laat zien. Ook soorten als de grote waternavel, waterteunisbloem en de Japanse duizendknoop horen niet in ons land thuis en kunnen grote schade veroorzaken.

Gooi afval aqarium in restcontainer

Met de campagne ‘Fryslân Most Wanted’ roept Wetterskip Fryslân inwoners van de provincie op om geen exotische dier- of plantensoorten in de natuur achter te laten. Dit kan door bijvoorbeeld aquariumplanten niet in de sloot, maar in de grijze restafvalcontainer te gooien. Dit zodat de planten vernietigd worden.