Fryslân staat er financieel goed voor

BALK De provincie Fryslân staat er de komende jaren financieel goed voor. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Eind 2019 hebben we € 130 miljoen op de bank: onze vrij aanwendbare reserve. Daarnaast houden we structureel € 2 miljoen over. Dit geeft het nieuwe college in 2019 de ruimte voor hun eigen plannen. Ondertussen werken we nog volop aan ambities zoals het verbreden van de sluis en de Regio Deals. Het kabinet kan zaken met ons doen, maar dan moeten ze nu wel over de brug komen. Wij zijn er klaar voor.”

Waar geeft de provincie het geld aan uit?

De provinciale begroting beslaat in 2019 bijna € 423 miljoen. Hiervan gaat € 110 miljoen naar infrastructuur (onderhoud en projecten), € 110 miljoen naar het programma Omgeving (water, milieu, landelijk gebied, energie en ruimte), € 51 miljoen naar het programma Mienskip voor een leefbaar en vitaal Fryslân en bijna € 30 miljoen naar economie. Het overige geld gaat naar het bestuur en de ondersteuning daarvan, naar bedrijfsvoering en bestaat voor een deel uit algemene middelen die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan een beleidsterrein. Daarnaast investeren we in 2019 ruim € 117 miljoen in projecten als de N381 en de extra sneltrein Leeuwarden – Groningen.

Begroting daalt de komende jaren

Ondanks dat de provincie er financieel goed voor staat, moet de broekriem wel aangetrokken worden. De komende jaren daalt de begroting naar € 322 miljoen in 2022. Dit komt doordat de pot met onder andere de NUON-gelden (opbrengst van de verkoop van de aandelen van de NUON destijds) grotendeels besteed is en onze incidentele inkomsten dalen. De begroting 2019 wordt op 14 november 2018 behandeld in Provinciale Staten.