Bijzondere foto’s spotten in de Fugelhoeke

FLUEZEN - It Fryske Gea organiseert op zondag 7 oktober van 13.30 tot 15.30 uur een mooie wandelexcursie door de Fûgelhoeke, onder leiding van natuurgids Piter Dijkstra. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/fugelhoeke of 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

De ietwat melancholieke roep van de koekoek, enthousiaste zang van de karekiet in de brede rietkraag, een versteende reiger aan de rand van de sloot en het dansende futenpaar op het water. Deze vogels doen de naam van het gebied eer aan. In de Fûgelhoeke broeden allerlei bijzondere vogels en daarom is het in het voorjaar afgesloten. ’s Zomers zijn bezoekers weer welkom en wandelen ze er onder begeleiding van natuurgids Piter Dijkstra. Hij kent het gebied als zijn broekzak.

De Fûgelhoeke bestaat voornamelijk uit water en wordt omgeven door een brede rietkraag. Het ondiepe meertje is in de vorige eeuw door de zogenaamde Vangdijk afgescheiden van de Moarre. De rietkraag van het meertje herbergt verschillende water-, riet- en oeverplanten. Van lisdodde tot gele lis. Ook biedt het gebied onderdak aan onder andere de ree, das, vos en haas. Deze excursie is heel goed te combineren met een bezoek aan de Friese Streekmarkt, maar je kunt natuurlijk ook alleen deelnemen aan de excursie.