Gemeente scheldt in 2019 275.000 euro kwijt

BALK - De gemeente DFM verwacht voor 2019 net als in 2018 een bedrag van € 275.000 aan gemeentelijke heffingen kwijt te schelden. Een groot deel daarvan is voor kwijtschelding van afvalstoffen- en de rioolheffing.

Het Inlichtingenbureau voert gegevensuitwisseling uit tussen Gemeentelijke Belastingdiensten: het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Is de betalingscapaciteit van een huishouden niet veranderd dan kan er ‘automatisch’ kwijtschelding worden verleend. Het plan is om de administratieve lasten voor de burger te verlagen en de afhandeltermijnen te verkorten. In 2018 heeft een grote groep belastingplichtigen bij ontvangst van het aanslagbiljet direct kwijting gehad van het te betalen belastingbedrag. Bij geen automatische kwijtschelding kan de belastingplichtige alsnog een verzoek tot kwijtschelding indienen. Dit verzoek wordt dan getoetst door het Noordelijk Belastingkantoor of de GBLT (samenwerkingsverband voor gemeente- en waterschapslasten). Het GBLT toets alleen voor inwoners uit de wijk Lemstervaart te Lemmer. Dit heeft te maken met de verschillende waterschapsgebieden.