DFM pakt milieuvervuiling ballonnen aan

JOURE - In De Fryske Marren wordt het verboden om ballonnen op te laten. Het gaat hierbij niet om weerballonnen of bemande ballonnen, maar om kleine varianten als gelukslampionnen en wensballonnen. Deze komen na opstijgen op willekeurige plaatsen terecht, waardoor schade aan het milieu ontstaat. De gemeente wil deze vervuiling grondig aanpakken. Dit is dinsdag besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Gerda de Vries van de FNP: “We hebben het vaak over de plastic soep in de oceaan. We vinden tegenwoordig overal plastic ballonnen. Op het strand, in de zee, in de bomen.” FNP diende mede namens Groenlinks, VVD en ChristenUnie een amendement in en hoopte zo de vervuiling het hoofd te bieden. “We moeten ook aan de mensen denken die na ons op deze wereld leven. Dit pad van de vervuiling moeten we aanpakken.” Het college was positief over het amendement. Daarnaast zet de gemeente meer middelen in, zoals het verstrekken van informatie aan scholen en verenigingen. Inwoners dienen op de hoogte gesteld te worden van de schadelijke gevolgen voor het milieu. Er zijn genoeg alternatieven voor het oplaten van ballonnen, die minder schadelijk voor de omgeving zijn. “We kijken naar de duurzaamheid van de wereld,” aldus Storms van de VVD.

De gemeente stelt overigens bij evenementen al regels aan het oplaten van ballonnen. Zo mogen die niet aan elkaar geknoopt zijn, moeten ze van afbreekbaar materiaal zijn en moeten ze na de tijd de resten worden opgeruimd. Het handhaven van het ballonnenprobleem wordt nog wel een toer: daar is eigenlijk weinig mankracht voor.

Willem Vermeltfoort.