Weromsjen yn Gaasterlân (391)

Het onderwijsteam van de Christelijke Lagere School in Balk in het jaar 1954 of 1955. Hoofdonderwijzer Eeltje Nijholt volgde in 1953 de plotseling overleden Meindert Dijkstra op. De uit Oudega (Wym) afkomstige Nijholt begon zijn onderwijzers loopbaan in Sondel waar hij van 1927 – 1930 voor de klas stond aan de School met den Bijbel. Hij was in de kost bij timmerman Harmen van der Veer en Hendrikjen Postma. Daarna ging hij naar Hillegom. Hij trouwde in 1933 Pietje Zuiderhof uit Sloten (frl). Vlak na de Tweede Wereldoorlog stond hij tot 1953 waarschijnlijk voor de klas op de eerste Christelijke Lagere School, later de Guido de Bres school, aan de Nagelerweg te Emmeloord. Na Balk ging hij les geven aan de Ireneschool in Sliedrecht. Meester Nijholt is derde van links. Tweede van links staat meester Jan de Oude. Wie herkent de andere leerkrachten?

Foto: Jan de Oude; tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327