Stichting Present de Fryske Marren slaat brug

BALK - Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De stichting bestaat inmiddels 1 jaar.

Coördinator Annelien Ellerman vertelt dat er in het afgelopen jaar al ruim 20 praktische en sociale projecten hebben plaatsgevonden bij mensen thuis, in verzorgingshuizen of wijkgebouwen in de gehele gemeente De Fryske Marren. In totaal hebben 34 verschillende groepen, totaal 140 vrijwilligers van jong tot oud zich samen ruim 550 uur ingezet. Samen eten, samen klussen, samen aan de wandel, spelletjes doen, de tuin opknappen en nog veel meer. Een resultaat waar we met elkaar heel trots op zijn! Wij zoeken steeds weer nieuwe groepen die zich éénmalig (of vaker) willen inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Op deze manier kan er in korte tijd veel gebeuren, vele handen maken immers licht werk! Begin september 2018 is het nieuwe seizoen weer gestart, 27 koorleden van het koor Vivace uit Joure hebben de aftrap gedaan en zich op zaterdagochtend ingezet voor bewoners van verzorgingshuizen door samen te wandelen en met elkaar te zingen. En binnenkort gaan er weer een paar andere groepen helpen met klussen bij mensen thuis.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als groep of als individu. Vrijwilligers die zich melden komen vaak uit bestaande organisaties, kerken, verenigingen en scholen. Ook personeelsleden van bedrijven doen wel eens een Present klus vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf.

Door hulpverleners en hulpverleningsorganisaties in de gemeente De Fryske Marren, zoals sociaal wijkteam, zorgorganisaties e.d. worden projecten aangemeld. Mensen die vaak geen eigen netwerk hebben en door omstandigheden (armoede en/of gezondheid) hulp nodig hebben wordt een helpende hand geboden zodat er weer een nieuw perspectief ontstaat.

Meer informatie via www.presentdefryskemarren.nl