Schoolkinderen brengen ‘molensteen’ naar Kloostertuin Hemelum

HEMELUM - Tientallen schoolkinderen van basisschool De Barte brachten vrijdag 21 september een houten replica van een molensteen naar de nieuwe Kloostertuin in Hemelum. Na de onthulling van een monument met de eeuwenoude, 200 kilo wegende molensteen ging de nieuwe gemeenschappelijke tuin officieel open.

Voorzitter Ester van der Wal–de Boer van de Stuurgroep Kloostertuin van Dorpsbelang Hemelum droeg de tuin officieel over aan de ‘mienskip’. Ze zei dankbaar en trots te zijn op het werk van de vele vrijwilligers uit de gemeenschap, lokale ondernemers en medewerkers van de gemeente Súdwest Fryslân en Empatec. “Zij zijn onze helden.”

De totstandkoming van de Kloostertuin vergde veel tijd en inzet. Er was een stel taaie tantes voor nodig om dit voor elkaar te krijgen, aldus wethouder Maarten Offinga van Súdwest Fryslân over de vier vrouwen achter het project. Als leken op het gebied van projectmanagement, financiering en grondwerk moesten ze de kar trekken. Ester van der Wal-de Boer: “We hebben vaak de vraag gekregen, komt het goed? Maar daaraan hebben we nooit getwijfeld.”

Een woord van dank was er ook voor landschapsarchitecte Greet Bierema en studenten van het Nordwin college voor het ontwerp van de tuin met een wadi voor de waterafvoer, een landschappelijk stuk met oude bomen en een moestuin met fruitbomen, groenten, kruiden en bloemen. De uitvoering van de Kloostertuin kwam tot stand met subsidies van het project Shared Grien Space, de gemeente Súdwest Fryslân en de provincie. In totaal was er een budget van 34.000 euro.

De Kloostertuin ligt op een stukje publieke grond, grenzend aan de achtertuinen van huizen in de kom van het dorp. Omwonenden en Dorpsbelang Hemelum wilden het verwaarloosde parkje opnieuw inrichten zodat het weer een ontmoetingsplek voor het hele dorp kon worden.

De Stuurgroep Kloostertuin werd in 2013 in het leven geroepen door Dorpsbelang Hemelum en het project kon in 2014 van start gaan. Al snel werd besloten aan te sluiten op het kloosterverleden van Hemelum. In het dorp stond tot eind 16e eeuw een kloostercomplex, met buiten de muren een ‘spyker’ (graanschuur), korenmolen en boerderijen.

De molensteen is nog een van de weinige tastbare herinneringen aan het historische kloosterleven in Hemelum. Hij werd eind jaren vijftig door de zonen van de toenmalige dominee met een step vervoerd van de plek waar vroeger de molen stond naar de pastorie van Hemelum, vertelde Dorien Spek van de Stuurgroep. De ‘loper’ lag vervolgens tientallen jaren verscholen in de tuin van de pastorie.

Hemelum ligt aan route 8 van het Odulphuspad, en vanaf 1999 is er een Russisch-orthodox klooster gevestigd. Vorig jaar werden bij archeologisch onderzoek voor de aanleg van de rondweg, die vrijdag ook officieel werd geopend, resten teruggevonden van een schuur die ooit deel uitmaakte van het historische kloostercomplex.

Op de ene foto (fotograaf Ans Bouwmans) ziet u kinderen uit de hoogste groepen van basisschool De Barte met de bolderkar waarop de houten replica van de molensteen ligt. Op de andere foto (fotograaf Jeltsje Koster) onthullen basisschoolleerlingen Iris en Karlijn het monument in de Kloostertuin van Hemelum.