Gemeente offert 6 parkeerplekken in ruil voor veiligheid bij Poiesz

JOURE - Burgemeester en wethouders van DFM hebben aangegeven dat ze 6 parkeerplekken willen opofferen in ruil voor de veiligheid bij nieuwbouw van de Poiesz. Diverse politieke partijen hadden daar op aangedrongen, nadat Plaatselijk Belang Balk Vooruit een bezwaar over het weghalen van de stoep bij de Oper en de looproute had ingediend bij de gemeente.

De looproute van de parkeerplaats naar de Van Swinderenstraat wordt met het nieuwe besluit niet aangepast of zo aangepast dat ze veilig is. In het oorspronkelijke plan zou de langsparkeerstrook aan de Oper worden gewijzigd in haaks parkeren. Daarvoor wilde B&W tevens het trottoir en de aanwezige groenstrook opgeven. Plaatselijk Belang vond dit ronduit gevaarlijk. ‘De stoep wordt met name door kinderen en ouderen gebruikt. Kinderen hier tussen de geparkeerde auto's laten lopen lijkt ons geen goede oplossing. Met het weghalen van het trottoir en groenstrook wordt volgens ons tevens te weinig ruimte gewonnen waardoor geparkeerde auto's deels op de straat blijven staan. Gezien het vele bevoorradingsverkeer en de nu al beperkte ruimte vinden wij dit dus zeer ongewenst.’

Geen logische looproute

Meine Van Dijk van het CDA was het daar mee eens: “Het is geen logische looproute. Honderd meter naar rechts, een stuk rechtuit, dan honderd meter links. De kans dat deze route door winkelend publiek wordt afgesneden en ze over de weg gaan lopen waar (zwaar) verkeer dendert, is sterk aanwezig. Dit brengt de verkeersveiligheid voor zowel voetgangers als automobilisten in het geding.” Het CDA diende daarom tijdens de raadsvergadering dinsdag namens de VVD, D66, GroenLinks, PVDA, NCPN en de Burgerpartij een motie in, die met algemene stemmen werd aangenomen. Het huidige trottoir aan de Oper moet dus in stand gehouden of er moet een soortgelijke oplossing komen. Dit betekent dat van de 120 beoogde parkeerplekken, er 6 zullen sneuvelen. Maar parkeergelegenheid weegt niet op tegen verkeersveiligheid, aldus Anne Mercuur (GroenLinks). Wel moet nu een andere plek gevonden worden voor de ambulante handel.

Daarnaast heeft een direct omwonende van de Poeisz bezwaar gemaakt tegen het nieuwe gebouw voor zijn neus. Hij kijkt in de nieuwe situatie tegen een muur aan van 8 meter hoog en 34 meter lengte aan. Nu heeft hij ruim uitzicht, want er staat geen bebouwing voor zijn woning. De aan-en afvoer van producten zorgen bovendien voor geluidsoverlast. Ook deze bezwaren zijn gehoord en worden tijdens het overleg over de nieuwbouw meegenomen.