Weromsjen yn Gaasterlân (390)

Op zaterdag 29 september 2018 is het zover. Vanwege het 150-jarig bestaan van de Christelijke Lagere School in Balk is op die dag een reünie georganiseerd. De inmiddels 87 jarige Jan de Oude stond van november 1952 tot mei 1955 voor de klas in Balk en zal er ook zijn. Hij stuurde een aantal foto’s uit die periode. Op de foto staat uiterst links zijn collega Rense Vriesema en geheel rechts hoofdmeester Eeltje Nijholt. Voor zowel Vriesema als de Oude was Balk hun eerste vaste betrekking. Jan de Oude was in de kost bij de dames Boorsma in de van Swinderenstraat 29 te Balk (nu Poortema & van Roosmalen). Het kosthuisadres voor onderwijzers in die tijd. Later ging hij wonen bij de familie de Vries ook in de van Swinderenstraat op nummer 64 (nu kapsalon Geartsje). Jan de Oude vertrok in 1955 naar Voorburg. Rense Vriesema werd met ingang van 1954 onderwijzer op de Gereformeerde school te Koekange (gemeente De Wijk). Wie staan er op deze klassenfoto uit 1953 of 1954 en welke klas is dit?

foto: Jan de Oude; tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327