Volledig programma bij damclub Nijemirdum

Nijemirdum - Een volledig programma in de eerste klas bij damclub Nijemirdum, waarvan alleen de partij tussen Pier Akkerman en Egge Reinsma na een spannend verloop in remise eindigde.

Igge van der Veer won een schijf na een rondslag, wat hem eigenlijk meteen de winst opleverde tegen Arjen Batteram. Een combinatie naar dam leverde Johannes van der Goot de winst op tegen Ultsje Groen. Gert Baukema won van Stoffel Boersma, die nog wel op dam kwam , maar dat kostte teveel schijven. Siep Altena bleek te sterk voor Auke Hartstra en kon ook drie punten bijschrijven.

In de tweede klas net geen remise voor Andries Roskam die zich kranig weerde tegen Piet van der Wal. Leffert Walinga zag zijn doorzetten in een hopeloze stand beloont met een punt tegen Heart de Vries. Ook Meine Pietersma en Henk Bokma deelden de punten. Gelf Otter en Boake Pietersma maakten er een spectakel van dat eindigde in een vrij rustige remise