Miks welzijn en Zorggroep Hof en Hiem ondertekenen samenwerkingsconvenant

BALK - Maandag 17 september ondertekenden Kleis Pit, bestuurder van Miks welzijn en John van Arnhem, bestuurder van Zorggroep Hof en Hiem een samenwerkingsconvenant. Beide vinden het noodzakelijk om systematischer te gaan samenwerken. Miks welzijn en Hof en Hiem werken beide op de samenhangende domeinen van zorg en welzijn en hebben het beste voor met de (oudere) inwoners van gemeente De Fryske Marren.

De werkzaamheden van de organisaties vullen elkaar naadloos aan. Nu al werken de professionals samen aan verschillende projecten en activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld gezamenlijk, met ook andere samenwerkingspartners, voorlichting gegeven aan mantelzorgers, worden activiteiten georganiseerd in ontmoetings-cafés en werd een week voor Kunst en Cultuur gehouden.

Samen met de inwoners worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die de kwaliteit van leven kunnen stimuleren. “Waarom doen we wat we doen? Omdat we vinden dat alle inwoners, ondanks eventuele beperkingen, een zinvol leven willen leiden, het gevoel willen hebben erbij te horen, gewaardeerd te worden en niet aan de kant te staan. Daar willen we samen aan bijdragen”, vinden beide directeuren.

Vermindering eenzaamheid krijgt prioriteit

Medewerkers van beide organisaties gaan verder aan de slag met het uitvoeren en ontwikkelen van plannen en activiteiten. Dit gebeurt rondom de kernen Balk, Joure, Lemmer en Sint Nicolaasga. De eerste stap is al gezet, namelijk het in beeld brengen van wat er al is. Vervolgens wordt samen met inwoners en andere partijen bekeken wat er eventueel verder nodig is.

Het doel is om jaarlijks per gebied tot een samenwerkingsagenda te komen met concrete gezamenlijke activiteiten. Gedacht kan worden aan meer en specifieke ontmoetings- en voorlichtingsactiviteiten, meer ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Vermindering van eenzaamheid en aandacht voor de groeiende groep mensen met dementie, krijgen wat Miks welzijn en Hof en Hiem betreft de hoogste prioriteit.

Kleis Pit en John van Arnhem dragen de symbolische schakel tussen Miks welzijn en Zorggroep Hof en Hiem.