Better Bakhuzen praat dorp bij

BAKHUIZEN - Na ruim twee jaar Better Bakhuzen is er al veel bereikt, maar er wordt ook nog steeds hard gewerkt aan meerdere plannen. Daraom wordt het dorp op dinsdag 2 oktober bijgepraat door de Coördinatiegroep Better Bakhuzen. De avond vindt plaats in De Gearte en start om 20.00 uur.

In februari 2016 werd het programma Better Bakhuzen voor het hele dorp afgetrapt. Het doel, de uitdaging en de onderliggende projecten werden gepresenteerd. En alle aanwezigen konden de eerste suggesties verrijken met nog meer ideeën. Daarna zijn vele dorpsgenoten als kartrekkers of projectleden aan de slag gegaan met alle ideeën om deze verder uit te werken naar concretere plannen.

Nu, ruim 2 jaar verder, is al veel bereikt. Zo is de Dorpshulp opgericht, is er budget voor een nieuw plein bij het Plantsoen en een concreet voorstel voor het verfraaien van de entrees van het dorp. De actuele status van deze en andere projecten wordt op 2 oktober toegelicht door de diverse projectteams. Ook zullen schetsen van het nieuwe plein bij het Plantsoen en bloembakken bij de entrees worden gepresenteerd. Er is gelegenheid om vragen te stellen en de huidige plannen en suggesties voor een nog better Bakhuzen te verrijken met meer ideeën.