Rectificatie: Plannen geitenhouderij Wijckel veel beperkter

WIJCKEL - Vorige week stond in de Balkster Courant een artikel over de plannen van de geitenhouderij aan de Lytse Jerden 2 in Wijckel. De informatie in dat artikel bleek deels niet te kloppen. Het bedrijf wil veel minder uitbreiden dan daar werd genoemd. Ze heeft gevraagd om maximaal 1,5 hectare aan bouwgrond, maar dat wordt waarschijnlijk nog minder, namelijk 1,3 hectare. Bovendien maakt de oude stal die asbest bevat, plaats voor een nieuwe serrestal. En plannen voor het uitbreiden van de bestaande stal zijn er op dit moment ook helemaal niet. ‘We vinden het wel belangrijk om aan te geven dat we dus veel minder willen dan vorige week in de krant stond,’aldus de geitenhouders.