Aandacht voor landelijke sportsubsidie

BALK - Op aandringen van CDA-raadslid Henk Alderse Baas gaat gemeente De Fryske Marren een landelijke subsidieregeling voor bouw en onderhoud van accommodaties en aanschaf van sportmaterialen bij de amateurclubs onder de aandacht brengen.

Dit wordt met spoed opgepakt, omdat het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst onder de sportverenigingen wordt verdeeld. Alderse Baas is blij met de inspanningen, die het college van burgemeester en wethouders treft. ,,Met deze extra subsidie kunnen de amateurclubs investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.”

Het college heeft naar aanleiding van de vragen ook toegezegd ondersteuning te bieden bij het indienen van aanvragen. In principe wordt daar gebruik gemaakt van de inzet van de beweegcoaches of dorpencoördinatoren. Eventueel staat de ambtenaar sportzaken de clubs met raad en daad bij. Henk Alderse Baas benadrukt het belang van deze ondersteuning. ,,Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten en een subsidieaanvraag is niet altijd even gemakkelijk te doen. Met de ondersteuning worden de kansen op toekenning van een subsidie groter.”